Mokinių taryba

 

Mokinių tarybos nariai:

 • 5 klasė- Arsenij Kurilionok
 • 6 klasė – Madelija Žuvininkaitė
 • 7 klasė – Ovidijus Kazarinas
 • 8 klasė – Jekaterina Avsiankina
 • IG klasė – Anastasija Pergajeva
 • IIG klasė – Katarina Motylenko
 • III G klasė – Avital Linkevičiūtė
 • IV G klasė – Marija Sologubaitė

 

 


 

Mokinių tarybos nario pareigos:

 • Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams.
 • Lankyti visus Mokinių tarybos posėdžius ( Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą pranešti Mokinių tarybos pirmininkui arba sekretorei).
 • Tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti mokyklos valdyme.
 • Vykdyti visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus.
 • Informuoti mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus.
 • Dalyvauti Mokinių tarybos organizuojamuose renginiuose.
 • Padėti spręsti mokyklos mokiniams iškilusias problemas.

Mokinių tarybos pirmininko rinkimai:

 • Mokinių tarybos pirmininkas renkamas vieneriems mokslo metams.
 • Mokinių tarybos pirmininkas gali buti perrinktas antrai kadencijai.
 • Mokinių tarybos pirmininko rinkimai vyksta mokslo metų pradžioje, pirmo posėdžio metu.
 • Mokinių tarybos pirmininką renka visi mokinių tarybos nariai.
 • Tarybos nariai balsuoja vieną kartą.

Mokinių tarybos pirmininko įgaliojimai:

 • Organizuoti Mokinių tarybos posėdžius.
 • Kartu su sekretore sudaryti posėdžių darbotvarkes.
 • Pirmininkauti posėdžiams.
 • Kontroliuoti posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.
 • Atstovauti Mokinių tarybai ir mokyklai įvairiuose renginiuose.
 • Atstovauti Mokinių tarybos interesams mokyklos administracijos veikloje arba paskirti tam Mokinių tarybos atstovus.
 • Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis.
 • Metų pabaigoje atsiskaityti už Mokinių tarybos veiklą.

Sekretoriaus pareigos:

 • Protokoluoti Mokinių tarybos posėdžius.
 • Tvarkyti visą Mokinių tarybos dokumentaciją.

Mokinių tarybos veiklos planas 2018-2019 m.m. PDF

 

 

Atnaujinta 2018 m. gruodžio 10 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker