Laisvos darbo vietos

 

Lentvario „Versmės“ gimnazijai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. reikalingi:

                      1. istorijos mokytoja(s) (pavaduojantis) - 7 kontakt. val./sav. (I-III gim. kl.)

                      2. geografijos mokytoja(s) - 9 kontakt. val./sav. (6-8 ir I-II gim. kl.)

                      3. kūno kultūros mokytoja(s) - 14 kontakt. val./sav. (5-8 ir I-III gim. kl.)

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, įgytas edukologijos bakalauro laipsnis, istorijos mokytojo kvalifikacija / geografijos mokytojo kvalifikacija / kūno kultūros mokytojo kvalifikacija;
 • Gebėjimas kurti edukacinę aplinką;
 • Gebėjimas įtraukti mokinius į įdomią neformaliąją švietimo veiklą;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • Gerai mokėti rusų kalbą;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

Privalumai:

 • Istorijos / geografijos / kūno kultūros mokytojo darbo patirtis;
 • Gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai;
 • Patirtis vykdant projektinę veiklą.

                     

                      4. Mokytojo padėjėjas - 0,5 etato

Pareigybės paskirtis:

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo programas, padėjėjas padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams bei mokiniams.

Reikalavimai:

 • Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.
 • Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.
 • Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.
 • Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

 Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

  1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

  2.    Asmens tapatybę  patvirtinančio dokumento kopiją;

  3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

  4.    Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

  5.    Gyvenimo aprašymą (CV);

  6.    Motyvacinį laišką;

  7.    Rekomendacijas;

  8.    Kiti privalumus pagrindžiantys dokumentai (pvz., pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijos ir kt.).

Dokumentai  priimami iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba gimnazijos raštinėje (Lauko g. 20, Lentvaris) nuo 8.00 iki 17.00 val.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio 2017 m. rugpjūčio 30 d. 10 val.

Konfidencialumą garantuojame.

 

 

 

Atnaujinta 2017 m. liepos 12 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker