Darbuotojų darbo užmokestis

 

 

Duomenys apie 2017 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

2036,22

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1289,22

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

998,96

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

14

 

991,86

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

354,95

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja)

3

2,5

673,31

Auklėtojos

4

4

665,86

Buhalteris

1

0,75

703,03

IKT specialistas

1

0,5

252,63

Raštinės vedėja

1

1

563,33

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai)

8

8,75

463,55

Auklėtojos padėjėja

4

3

386,44

 

Duomenys apie 2017 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1741,34

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1012,77

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

848,74

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

720,71

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

252,40

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja, mokytojo padėjėja)

4

3

558,67

Auklėtojos, PUG pedagogai

4

4

624,72

Buhalteris

1

0,75

652,95

IKT specialistas

1

0,5

202,90

Raštinės vedėja

1

1

460,13

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

12

11,25

326,65

Duomenys apie 2017 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1725,76

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

0,75

671,08

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

850,85

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

730,75

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

277,54

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja, mokytojo padėjėja)

4

3,5

616,89

Auklėtojos, PUG pedagogai

4

4

670,15

Buhalteris

1

0,75

657,72

IKT specialistas

1

0,5

202

Raštinės vedėja

1

1

451,05

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,75

358,34

 Duomenys apie 2017 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1665,87

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

0,75

671,08

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

883,36

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

15

 

679,74

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

252,11

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja, mokytojo padėjėja)

4

3,5

606,17

Auklėtojos, PUG pedagogai

4

4

662,06

Buhalteris

1

0,75

245

IKT specialistas

1

0,5

165,25

Raštinės vedėja

1

1

439,8

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,75

350,58

 

Duomenys apie 2016 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1770

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1179

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

1033

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

749

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

292

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja)

3

2,5

718

Auklėtojos

3

3

665

Buhalteris

1

0,75

723

IKT specialistas

1

0,5

198

Raštinės vedėja

1

1

575

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,75

478

Duomenys apie 2016 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1873

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

992

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

885

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

867

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

286

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja)

3

2,5

664

Auklėtojos

3

3

463

Buhalteris

1

0,75

666

IKT specialistas

1

0,5

184

Raštinės vedėja

1

1

432

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,75

376

Duomenys apie 2016 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1729

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

987

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

843

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

742

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

277

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja)

3

2,5

657

Auklėtojos

3

3

647

Buhalteris

1

0,75

433

IKT specialistas

1

0,5

184

Raštinės vedėja

1

1

431

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,75

356

Duomenys apie 2016 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1718

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

484

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

866

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

691

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

293

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja)

3

2,5

657

Auklėtojos

3

3

529

Buhalteris

1

0,75

618

IKT specialistas

1

0,5

184

Raštinės vedėja

1

1

431

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,75

360

Duomenys apie 2015 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Eur)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 1812
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 919
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1

820

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 15   738
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 11   276
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 4 3,5 524
Auklėtojos 3 3 539
Buhalteris 1 0,75 666
IKT specialistas 1 0,5 184
Raštinės vedėja 1 1 474
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 10 10,75

370

 

Duomenys apie 2015 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Eur)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 1781
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 1327
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1

785

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 17   780
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 10   263
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 4 3,5 581
Auklėtojos 3 3 562
Buhalteris 1 0,75 625
IKT specialistas 1 0,5 184
Raštinės vedėja 1 1 435
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 10 10,75 326

Duomenys apie 2015 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Eur)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 1659
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 507
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1

633

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 17   782
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 10   305
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 4 3,5 519
Auklėtojos 3 3 559
Buhalteris 1 0,75 608
IKT specialistas 1 0,5 184
Raštinės vedėja 1 1 431
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 10 10,75 278

Duomenys apie 2015 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Eur)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 1773
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 0
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1

708

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 17   769
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 10   287
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 4 3,5 579
Auklėtojos 3 3 558
Buhalteris 1 0,75 485
IKT specialistas 1 0,5 0
Raštinės vedėja 1 1 431
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 10 10,75 273

Duomenys apie 2014 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 6188
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 2672
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1

2694

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 17   2715
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 10   1000
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 4 3,5 2079
Auklėtojos 3 3 2226
Buhalteris 1 0,75 1132
IKT specialistas 1 0,5 0
Raštinės vedėja 1 1 1708
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 10 10,75 1083

Duomenys apie 2014 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 5575
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 5227
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1

2600

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 17   2824
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 10   1054
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 2378
Auklėtojos 3 3 1621
Buhalteris 1 0,75 1776
IKT specialistas 1 0,5 567
Raštinės vedėja 1 1 1948
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 10 10,25 962

 

Duomenys apie 2014 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4663
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4788
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 2438
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 17   2589
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 10   1024
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 2187
Auklėtojos 3 3 1621
Buhalteris 1 0,75 1758
IKT specialistas 1 0,5 869
Raštinės vedėja 1 1 1281
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 10 10,25 996

 

Duomenys apie 2014 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4333
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4498
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 2280
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 17   2647
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 10   966
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 2136
Auklėtojos 3 3 1621
Buhalteris 1 0,75 1758
IKT specialistas 1 0,5 634
Raštinės vedėja 1 1 1281
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 10 10,25 1000

 

Duomenys apie 2013 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4183
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4266
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1

2423

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 20   2465
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 8   906
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 1839
Auklėtojos 3 3 1621
Buhalteris 1 0,75 1759
IKT specialistas 1 0,5 635
Raštinės vedėja 1 1 1281
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 10 10,25 1013

 

Duomenys apie 2013 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4576
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4391
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1

2184

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 20   2490
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 8   1053
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 1839
Auklėtojos 3 3 1621
Buhalteris 1 0,75 1777
IKT specialistas 1 0,5 635
Raštinės vedėja 1 1 1281
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 10 10,25 949

 

Duomenys apie 2013 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4565
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4189
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 1021
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 20   2342
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 8   570
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 2146
Auklėtojos 3 3 1874
Buhalteris 1 0,75 1759
IKT specialistas 1 0,5 634
Pastato priežiūros specialistas 1 1 2034
Raštinės vedėja 1 1 1281
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 8 8,25 936

 

Duomenys apie 2013 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4791
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4492
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 1249
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 20   2647
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 9   642
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 2286
Auklėtojos 3 3 1827
Buhalteris 1 0,75 1771
IKT specialistas 1 0,5 634
Pastato priežiūros specialistas 1 1 2047
Raštinės vedėja 1 1 1281
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 8 8,25 975

 

Duomenys apie 2012 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 3977
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4626
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 512
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 20   2715
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 8   550
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 2314
Auklėtojos 3 3 1657
Buhalteris 1 0,75 1797
IKT specialistas 1 0,5 634
Pastato priežiūros specialistas 1 1 1509
Raštinės vedėja 1 1 1109
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 9 9,25 740

 

Duomenys apie 2012 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4557
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 2627
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 60
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 22   2805
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 11   585
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 2314
Auklėtojos 2 2,5 1803
Buhalteris 1 0,75 1398
IKT specialistas 1 0,5 644
Pastato priežiūros specialistas 1 1 846
Raštinės vedėja 1 1 1280
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 9 9,25 806

 

Duomenys apie 2012 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4538
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 1412
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 1281
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 27   2581
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 7   632
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 2400
Auklėtojos 2 2,5 2029
Buhalteris 1 0,75 1400
IKT specialistas 1 0,5 634
Raštinės vedėja 1 1 1281
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 9 9,25 777

 

Duomenys apie 2012 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4569
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 3253
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 1281
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 27   2577
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 7   560
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 1817
Buhalteris 1 0,75 1797
IKT specialistas 1 0,5 634
Raštinės vedėja 1 1 1281
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 9 9,25 776

 

Duomenys apie 2011 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4495
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 1510
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 1281
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 27   2925
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 7   986
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 3287
Buhalteris 1 0,75 1758
IKT specialistas 1 0,5 634
Raštinės vedėja 1 1 1313
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 8 9,25 665

 

Duomenys apie 2011 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 5380
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4075
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 1281
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 27   2925
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 7   1058
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 2648
Buhalteris 1 0,75 2002
IKT specialistas 1 0,5 625
Raštinės vedėja 1 1 1266
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 8 9,25 820

 

Duomenys apie 2011 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 5053
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4352
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 1281
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 27   2876
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 7   1103
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 2519
Buhalteris 1 0,75 1622
IKT specialistas 1 0,5 634
Raštinės vedėja 1 1 1281
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 8 9,25 587

 

Duomenys apie 2011 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Lt)
darbuotojui
Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 4944
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas) 1 1 2919
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 1281
Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių 27   2803
Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių 7   702
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja) 3 2,5 2121
Buhalteris 1 0,75 1352
IKT specialistas 1 0,5 634
Raštinės vedėja 1 1 1281
Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja) 8 9,25 779

 

 

 

 

Atnaujinta 2018 m. kovo 10 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker