Pareigybių aprašymai

 

 • Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas PDF
 • Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas PDF
 • Mokytojo pareigybės aprašymas PDF
 • Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas PDF
 • Auklėtojo pareigybės aprašymas PDF
 • Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas PDF
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas PDF
 • Bibliotekininko pareigybės aprašymas PDF
 • Logopedo-specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas PDF
 • Elektriko pareigybės aprašymas PDF
 • Kompiuterių priežiūros inžinieriaus pareigybės aprašymas PDF
 • Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas PDF
 • Vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymas PDF
 • Raštvedžio pareigybės aprašymas PDF
 • Budėtojo pareigybės aprašymas PDF
 • Kiemsargio pareigybės aprašymas PDF
 • Pastatų ir sistemų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas PDF
 • Sargo pareigybės aprašymas PDF
 • Valytojo pareigybės aprašymas PDF
 • Gimnazijos darbo apmokėjimo sistema PDF

Norint peržiūrėti PDF formato dokumentus, reikia įdiegti nemokamą programą Adobe Reader.

 

Atnaujinta 2018 m. balandžio 23 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker