Teisinė informacija

 

  • Gimnazijos nuostatai PDF
  • Vidaus darbo tvarkos taisykles PDF
  • Strateginis planas 2013-2015 m. PDF
  • LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl mokyklos vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditacijos PDF
  • Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrasis planas PDF
  • Trakų rajono mokyklų reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo 2012-2015 m. bendrasis planas PDF
  • Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono mokyklose tvarka PDF

Norint peržiūrėti PDF formato dokumentus, reikia įdiegti nemokamą programą Adobe Reader.

Ikimokyklinio ugdymo programa Pažinimo takeliu

 

Atnaujinta 2014 m. gegužės 2 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker