Psichologas

 

Gimnazijos psichologo veikla:

 • Mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų konsultavimas dėl mokymosi, emocinių, elgesio bei bendravimo su mokytojais ar bendraamžiais sunkumų;
 • Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais bei kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis siekiant padėti vaikams, turintiems psichologinių sunkumų;
 • Individualių rekomendacijų mokinio psichologiniams, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti rengimas;
 • Psichologinių sunkumų prevencinių programų, padedančių išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius, kūrimas ir įgyvendinimas gimnazijos bendruomenėje;
 • Aktualių psichologinių tyrimų inicijavimas atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius bei rekomendacijų pagal gautas tyrimų išvadas rengimas;
 • Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais.

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
 • į psichologą kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
 • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą;
 • dėl konsultacijų laiko prašome susitarti iš anksto.

Kontaktai:

 • Telefonas 8 528 41085 (Trakų švietimo pagalbos tarnyba)

Dokumentai:

 • Psichologo veiklos planas(PDF)

Naudinga literatūra:

 • J. Gray (2012).Vaikai kilę iš dangaus. Pozityvūs vaikų auklėjimo metodai. Vilnius, „Alma littera“;
 • Miniere (2008).Pirmasis laiptelis. Vilnius, „Baltos lankos“;
 • J. W. James, R. Friedman, dr. L. Landon Matthews (2009).Kai sielvartauja vaikai. Vilnius, „Tyto alba“;
 • Faber, E. Mazlish (2009). Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų. Vilnius, „Vaga“;
 • Faber A., Mazlich E. (1999).Kaip kalbėti, kad vaikai galėtų mokytis – namie ir mokykloje. Kaunas, „Gardenija“;
 • Molicka M.(2007). Terapinės pasakos. Vilnius, „Vaga“;
 • T. Dreikurs, V. Soltz (2007). Laimingi vaikai. Vilnius, „Vaga“;
 • Czisch F. (2007).Vaikai gali daugiau. Kitokia pradinė mokykla. Vilnius, „Kronta“;

Naudingos nuorodos tėvams:

Naudingos nuorodos mokytojams:


 

Norint peržiūrėti PDF formato dokumentus, reikia įdiegti nemokamą programą Adobe Reader.

 

Atnaujinta 2018 m. gruodžio 9 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker