Kas, kodėl, kaip ir ką vertina?

 

Tavo žinios ir pasiekimai vertinami remiantis tau aiškiais, žinomais ir suprantamais kriterijais. Mokytojas vertinimą aptaria su mokiniais, laiku paaiškina, ką mokinys padarė gerai ar blogai, pataria, kaip užpildyti mokymosi spragas. Pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį.
Tavo pasiekimai etikos/tikybos, žmogaus saugos pamokų metu pažymiais nevertinami. Kaip vertinti (įskaita ar pažymiu) tavo pasiekimus kūno kultūros/menų/ekonomikos/technologijų/modulių ar pasirenkamųjų pamokų metu, sprendžia mokytojų taryba, remdamasi mokyklos bendruomenės (mokinių, tėvų ir mokytojų) sutarimu.

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker