Numatomi renginiai

 

Gerbiamieji,

kviečiame mokytojus, tėvus ir ugdytojus į nemokamą seminarą emocinio intelekto tema Trakų rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje

2018 m. birželio 18 – 19 dienomis.

Informacija dėl seminaro PDF             Seminaro darbotvarkė PDF

Išankstinė registracija Trakų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.arba telefonu (8 528) 41001.

TRADICINIŲ RENGINIŲ PLANAS (PDF)

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO RENGINIAI (PDF)

 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO INSTITUTAS

 

2017 m. rugsėjo–gruodžio mėn.

      KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

 

Renginio data, laikas, vykdymo vieta

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

(kam skirta)

Truk-

Preliminari kaina  dalyviui

 

KURSAI

     

2017 m.

rugsėjo 25 d. (1 sesija), spalio 10 d. (2 sesija),

spalio 25 d. (3 sesija),

10.00 / 9.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Kvalifikacijos tobulinimo programa bendrojo ugdymo pedagogams, įgyvendinantiems Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą

 

 

Renginys pagal pageidavimą gali būti vykdomas ir Jūsų įstaigoje (gali kooperuotis ir kelios įstaigos).

Visų dalykų mokytojai,

visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai pedagogai

40 ak.

val.

80 - 85 Eur

2017 m.

 rugsėjo 25 -28  d. (1 sesija),

spalio  9, 12, 14, 16 d.

(2 sesija), spalio 23 - 26 d. (3 sesija), 8.30 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Pedagoginių – psichologinių žinių kursas

 

Asmenys, besirengiantys dirbti ir dirbantys pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausę šio kurso

120 ak.

val..

180-190 Eur

2017 m. spalio 3 d. –

       2018 m. kovo 24 d.,

darbo dienomis (antradieniais ir ketvirtadieniais) - 16.00-19.15 val., savaitgaliais - nuo 10.00 val. – 6-8 akad. val. (priklausomai nuo dalyko temos).

              LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

arba

LEU  centriniai rūmai,

Studentų g. 39, Vilnius

Gidų kursai

 

 

 

 

Užsiregistravusiems iki rugsėjo 15 d. bus taikomos nuolaidos, kursų kaina - 230 Eur

 

Baigiamojo kurso studentai

Pedagogai

Užsieniečiai, įgiję aukštąjį išsilavinimą, mokantys lietuvių, anglų, rusų kalbas

250 ak.

val.

250 Eur(išlaidos įėjimo į objektus bilietams ir transportui praktinių užsiėmimų metu į kainą nėra įskaičiuoto).

2017 m.

spalio 16 - 18 d. (1 sesija),

  spalio 30, 31 d. (2 sesija),

10.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Kursai ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems  dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai

40 ak.

val

   80Eur

2017 m.

spalio 16 - 19 d. (1 sesija),

spalio 23 - 26 d. (2 sesija),

  lapkričio 6 - 9 d. (3 sesija),

  lapkričio 20 - 24 d.

   (4 sesija), 10.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Mokyklos vadybos pagrindų kursai

 

Švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai, besirengiantys atestuotis pirmą kartą. Aukštesnio lygmens švietimo vadovai, vadybininkai

200 ak.

val..

150 Eur

2017 m.

spalio 23 - 25 d.

 (1 sesija),

lapkričio 13-15 d.

 (2 sesija),

9.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

 

 

Renginys pagal pageidavimą gali būti vykdomas ir Jūsų įstaigoje (gali kooperuotis ir kelios įstaigos).

 

Mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotieji mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją

60 ak.

val.

 80 - 85 Eur

2017 m.

spalio 30 d., lapkričio 2, 3 d.

 (technologinė dalis),

10.00 val.,

lapkričio 6 - 9 d. (edukologinė dalis),

14.30 val.

LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas,

A10 auditorija

Studentų g. 39, Vilnius

Kompiuterinio raštingumo (technologinė ir edukologinė dalys) kursai

 

Renginys pagal pageidavimą gali būti vykdomas ir Jūsų įstaigoje (gali kooperuotis ir kelios įstaigos).

 

Mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotieji mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifika-cinę kategoriją

80 ak.

 val

80 - 90 Eur

2017 m.

lapkričio 2, 3 d. (1 sesija),

lapkričio 20, 21 d. (2 sesija),

10.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Kursai lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą

Lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojai

40 ak.

val.

80 Eur

2017 m.

lapkričio 6 -8 d. (1 sesija),

lapkričio 20, 21 d. (2 sesija),

10.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo kursai (dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose sveikatos problemų arba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams)

 

Renginys pagal pageidavimą gali būti vykdomas ir Jūsų įstaigoje (gali kooperuotis ir kelios įstaigos).

Dalykų mokytojai; Pradinio ugdymo mokytojai; Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai;

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai;

Mokyklų bendruomenės komandos;

Mokytojų padėjėjai

40 ak.

val.

70 - 75 Eur

2017 m.

lapkričio 6 - 8 d. (1 sesija),

lapkričio 27, 28 d. (2 sesija),

10.00 val.

LEU PKTI

Studentų g. 47, Vilnius

Logopedijos kursai  (dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams)

Renginys pagal pageidavimą gali būti vykdomas ir Jūsų įstaigoje (gali kooperuotis ir kelios įstaigos).

 

Dalykų mokytojai; Pradinio ugdymo mokytojai;

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; Mokyklų bendruomenės komandos; Mokytojų padėjėjai, kiti Mokinių ugdymu besidomintys asmenys

40 ak.

val.

70 - 75 Eur

2017 m.

lapkričio 13 -14 d.,

10.00 / 11.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Lietuvių kalbos kultūros kursai

 

 

Renginys pagal pageidavimą gali būti vykdomas ir Jūsų įstaigoje (gali kooperuotis ir kelios įstaigos).

 

Mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai

22 ad.

val.

45 - 50 Eur

2017 m.

lapkričio 13-15  (1 sesija),

lapkričio 29, 30 d. (2 sesija),

10.00 val.

LEU PKTI

       Studentų g. 47, Vilnius

Kursai kūno kultūros mokytojams, ketinantiems  dirbti pagal pradinio ugdymo programą

 

Kūno kultūros mokytojai

40 ak.

val

80- 85 Eur

2017 m.

lapkričio 22-24 d. (1 sesija),

gruodžio 4, 5 d. (2 sesija),

10.00 val.

LEU PKTI

       Studentų g. 47, Vilnius

Kursai meninio ugdymo (muzikos / dailės) mokytojams, ketinantiems  dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas

Muzikos mokytojai

Dailės mokytojai

40 ak.

val.

     80 Eur

2017 m.

 lapkričio 27-29 d.(1 sesija),

gruodžio 11, 12 d. (2 sesija),

10.00 val.

LEU PKTI

Studentų g. 47, Vilnius

Kursai meninio ugdymo (muzikos / dailės) mokytojams, ketinantiems  dirbti pagal pradinio ugdymo programą

Muzikos mokytojai

Dailės mokytojai

40 ak.

val

80 Eur

2017 m.

gruodžio 4 - 6 d. (1 sesija),

gruodžio 18, 19 d. (2 sesija),

10.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Kursai užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą

Užsienio kalbų mokytojai

40 ak.

val

80Eur

2017 m.

gruodžio 4 - 6 d. (1 sesija),

gruodžio 18, 19 d. (1 sesija),

10.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo kursai (dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą, arba intelekto ir įvairiapusius raidos sutrikimus, arba kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas)

Renginys pagal pageidavimą gali būti vykdomas ir Jūsų įstaigoje (gali kooperuotis ir kelios įstaigos).

Dalykų mokytojai; Pradinio ugdymo mokytojai; Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai;

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai;

Mokyklų bendruomenės komandos;

Mokytojų padėjėjai

40 ak.

val.

70 - 75 Eur

PASTABA: Susirinkus dalyvių grupei, kursų datos bus tikslinamos, užsiregistravusius informuosime apie kursų datas, laiką, vietą ir  dalyvio mokestį. Apie pasikeitimus bus skelbiama ir svetainėje.

 

                         SEMINARAI

     

2017 m. spalis

(data bus skelbiama vėliau),

17.00 val.

LEU centriniai rūmai,

Studentų g. 39, Vilnius

Dekupažo terapijos užsiėmimas Dekupažas – terapija, menas, laisvalaikis!

Visi besidomintys

3 ak.

val.

Kaina su priemonėm

bus nurodyta vėliau

2017 m. spalis-gruodis

(data bus skelbiama vėliau),

10.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Seminaras „Greitas kelias į sėkmę tapybos pamokose“

 

Renginys pagal pageidavimą gali būti vykdomas ir Jūsų įstaigoje (gali kooperuotis ir kelios įstaigos).

Pradinio ugdymo, dailės mokytojai, mokyklos bendruomenė

6 ak.

val.

25 Eur

2017 m. spalis-gruodis

(data bus skelbiama vėliau),

17.00 val.

LEU Centriniai rūmai,

Studentų g. 39, Vilnius

Meno terapijos užsiėmimas „Saulutė – mandala“

 

Renginys pagal pageidavimą gali būti vykdomas ir Jūsų įstaigoje.

Visi besidomintys

3 ak.

val.

12 Eur

(kaina nurodyta su priemonėm)

2017 m. spalis – gruodis

(datos bus skelbiamos vėliau),

10.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Penkių seminarų ciklas „Kūrybingumo ugdymo dailės pamokose praktinis kursas“

Daugiau apie seminarų ciklą žr.: http://leu.lt/lt/pkti/pkti_kvalifikacijos_tobulinimas/kiti-renginiai-seminarai/svietimo-istaigu-darbuotojams.html

Galite registruotis ir į atskirus seminarus

(vieno seminaro kaina – 15 Eur, užsiregistravus į visą

5-ių seminarų ciklą, kaina - 65 Eur).

Pradinio ugdymo, dailės mokytojai, mokyklos bendruomenė

36 ak.

val.

65 - 75  Eur

2017 m. spalis - lapkritis

(data bus skelbiama vėliau),

10.00 val.

LEU PKTI,

Studentų g. 47, Vilnius

Seminaras „Gyvoji edukacija ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme"

Renginys pagal pageidavimą gali būti vykdomas ir Jūsų įstaigoje (gali kooperuotis ir kelios įstaigos).

Ikimokyklinio, pradinio  ugdymo pedagogai, bendruomenė

6 ak.

val.

25 Eur

PASTABA:

Susirinkus dalyvių grupei, seminarų datos bus tikslinamos, Jus informuosime apie renginio datas, laiką, vietą

ir dalyvio mokestį.

           

Renginiai, pagal įvertintas / prilygintas akredituotoms / akredituotas programas, vykdomi Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių   kompetencijų tobulinimo institute arba pagal pageidavimą – Jūsų įstaigoje. Adresas: Studentų g. 47, LT-08106 Vilnius

     Pasiteirauti galite: el. p. adresu. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Būtina išankstinė registracija adresu:  http://www.leu.lt/lt/pkti/pkti_kvalifikacijos_tobulinimas/pkti_registracija.html arba  el. p. adresu. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Atnaujinta 2018 m. birželio 13 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker