INFORMACIJA TĖVAMS DĖL NUOTOLINIO UGDYMO

 

Gerb. Tėveliai.

Informuojame, kad nuo š.m. kovo 30 d., visoje Lietuvoje pratęstas karantinas, todėl ugdymas (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis) vyks nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, mokiniai turi būti aprūpinti priemonėmis, reikalingomis nuotoliniam ugdymui(si) sėkmingai organizuoti: interneto ryšiu, kompiuteriu (stacionariu, nešiojamuoju, planšetiniu) su vaizdo kamera ir ausinėmis. Tėvelių pareiga pasirūpinti, kad vaikas turėtų šias priemones asmeniniam naudojimui.

Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas mokymas(is), naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT), kai mokinius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas.

1. Nuotoliniam mokymuisi reikalingas internetinis ryšys, kompiuterinė technika (kompiuteris, planšetė,) ir/ar mobilusis išmanusis telefonas.

2. Gimnazija naudoja TAMO el. dienyną mokinių, tėvų ir mokytojų bendravimui, ugdymo proceso organizavimui.

3. Mokytojai TAMO dienyne paskelbia darbo principus, pildo pamokų temas, klasės ir namų darbus.

4. Mokytojai, pildydami pamokos turinį TAMO dienyne, bendrame klasės darbe, skiria mokymosi užduotis, teikia teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją; skiriant bendrą namų darbą nurodoma, kiek mokiniai turės laiko užduotims atlikti.

5. Mokytojai TAMO dienyne pranešimų pagalba prisega reikalingą mokomąją medžiagą, nurodo atsiskaitymo laiką, formas ir būdus.

6. TAMO dienyne rašomi vertinimai, pagyrimai ir pastabos.

7. Susirgus mokiniui tėvai informuoja klasės vadovą, el. dienyne žymima „n“ raidė.

8. Pamokos vyksta pagal TAMO dienyno pamokų tvarkaraštį.

9. Mokiniai, mokosi nuosekliai 5 dienas per savaitę.

10. Mokiniai prie TAMO dienyno prisijungia kasdien pagal pamokų tvarkaraštį.

11. Mokiniai perskaito TAMO dienyne gautas žinutes, pasitikrina įrašytą pamokos klasės darbą, skirtus namų darbus, bei atsiskaitymo instrukciją.

12. Mokiniai atsiunčia atliktus darbus vadovaujantis mokytojo pateikta atsiskaitymo instrukcija.

13. Klasės vadovas stebi mokinių prisijungimus prie TAMO dienyno, konsultuoja mokinius ir jų tėvus/globėjus dėl nuotolinio mokymosi.

14. Tėvai laikosi mokymosi sutartyse numatytų įsipareigojimų.

15. Tėvai kontroliuoja vaiko elgesį internete, saugo asmens duomenis ir nepažeidžia autorinių teisių.

16. Tėvai padeda vaikams naudotis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis (IKT).

17. Tėvai kasdien prisijungia prie TAMO dienyno ir užtikrina, kad laiku vaikai atsiųstų atliktus darbus.

18. Tėvai planuoja ir užtikrina mokinio dienos režimą, padeda valdyti darbo procesą, atsako už vaiko saugumą.

Ugdymo proceso organizavimo nuotolinio būdu tvarkos aprašas PDF

Taip pat primename, kad paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones. Daugiau informacijos apie ugdymo organizavimą karantino metu galite rasti: https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/del-koronaviruso.

Tikimės, kad sunkų Lietuvai ir visam pasauliui laiką išgyvensime sėkmingai, draugiškai bendradarbiaudami ir rūpindamiesi vieni kitų saugumu bei mūsų vaikų tobulėjimu.

 

Paskelbta 2020 m. kovo 26 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker