Aktualijos

Etnokultūros diena ir Advento vakaronė gimnazijoje

Gruodžio 23dieną mūsų mokykloje buvo organizuota Etnokultūros diena. Jos tikslas - padėti mokiniams pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suvokti save kaip tų kultūrų puoselėtoją. Etnokultūros renginiai ugdo pagarbą kitoms kultūroms, kasmet supažindina gimnazijos bendruomenę su vis kitomis senovės lietuvių liaudies tradicijomis ir papročiais. Šiemet visos klasės su klasių vadovais organizavo veiklas, susijusias su liaudies amatais: penktokai dekupažo technika puošė puodelius, šeštokai ir septintokai gamino atvirukus, vyresnieji dalyvavo kalėdinių meduolių kepimo ir tradicinio dekoravimo edukacijose. Tada visa gimnazija susirinko salėje į vakaronę, susipažinti su Advento papročiais, tradicijomis bei religiniu Advento apmąstymu.

Septintokai parengė religinį vaidinimą, aštuntokai - inscenizavo gyvulių pokalbį Kūčių naktį. Vakaro vedėjai, IVG klasės gimnazistai uždegė Advento vainiko žvakes, pasakojo apie tradicijų prasmę. Visi kartu minėme mįsles, dalyvavome tradiciniuose burtų žaidimuose ir rateliuose. Susikibę už rankų visi padėkojome vieni kitiems už praėjusius metus, palinkėjome sėkmės ir norų išsipildymo kitais metais. Laikas neprailgo, nes buvo įdomu ir naudinga gauti etnokultūros žinių netradicinėse pamokose.

etnokultura 1

etnokultura 2

 etnokultura 3

Skaityti toliau...

Lytinio švietimo paskaitos

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos paskirtis yra užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ir lytiškumo ugdymą bei rengimą šeimai mokykloje, prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcionavimo darbo, tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse.

Šios programos siekiai:

 • Sveikatos ugdymo siekis – sveika asmens gyvensena (gyvenimo būdas, kasdienių įpročių visuma, padedanti palaikyti, tausoti ir stiprinti sveikatą).
 • Lytiškumo ugdymo siekis – savo prigimtinio lytinio tapatumo suvokimas, atsakingas lytinis elgesys, reiškiantis gebėjimą valingai ir motyvuotai pasirinkti sau ir kitam asmeniui saugiausią (fizine ir psichine prasme) lytinį elgesį, apimantį pagarbą sau ir kitam asmeniui, rizikingo lytinio elgesio pasekmių suvokimą.
 • Rengimo šeimai siekis – gebėjimas kurti ir palaikyti tarpasmeninius santykius, sudarančius prielaidas brandžiai draugystei ir meilei, santuokai sudaryti, darniai šeimai sukurti.
 • kūno pokyčius paauglystėje ir jų įtaką fizinei savijautai bei emocinei būsenai;
 • kaip valdyti kylančius impulsus;
 • apie lytinio brendimo metu kylančias problemas ir kur galima kreiptis norint jas išspręsti;
 • kad kiekvienas asmuo turi skirtingas intymumo ribas ir teisę į asmeninę erdvę, privatumą;
 • kaip dera išreikšti savo susižavėjimą, simpatiją, meilės jausmus.
 • kritiškai vertinti stereotipų formuojamus tobulo vyro ar moters kūno įvaizdžius;
 • suprasti poros lytinių poreikių derinimo svarbą, kito asmens jausmų gerbimą;
 • suprasti, jog nusprendus turėti lytinių santykių būtina naudotis apsisaugojimo nuo nepageidaujamo nėštumo, LPI priemonėmis;
 • suprasti bendrą vyro ir moters atsakomybę pradedant vaiką;
 • pažinti savo kūne kylančius lytinio potraukio impulsus ir kaip juos tinkamai išreikšti; atsižvelgiant į situaciją, aplinkybes.  

Iš ko galime spręsti, jog vaikas pradeda domėtis lytiškumu? Vaikų susidomėjimas lytiškumo temomis gali pasireikšti tiek kalbėjimu apie lytinius organus, laidomais nešvankiais juokeliais, lytinių organų piešimu. Tai atsiranda iš smalsumo, nežinios ir vaikų noro gauti atsakymus, todėl svarbu šią temą normalizuoti ir mėginant atsakyti į atsiradusius vaikų klausimus.

Lentvario ,,Versmės“ gimnazijos 6 klasės mergaitės lapkričio 14d. svečiavosi Lentvario Motiejaus Šimeliono gimnazijoje, kur klausė lekt. Rasos Jansevičienės  paskaitos apie mergaičių lytinį brendimą. Tuo tarpu 6-7 klasių berniukai gruodžio 2 d. ,,Versmės“ gimnazijoje dalyvavo lekt. Vaido Arvasevičiaus paskaitoje. Sudalyvavę paskaitose šio amžiaus mergaitės ir berniukai žino ir supranta:

Visgi, vaikų bei paauglių fizinę, psichinę ir socialinę gerovę nulemia ne tik laiku pradėtas pokalbis bei švietimas apie lytinė brendimą, bet lygiai taip pat svaru tikslinga ir laiku įgarsinta informacija apie tarpusavio santykius, emocinį ryšį su kitu žmogumi bei ankstyvųjų lytinių santykių pasekmes. Statistiniais duomenimis, 16 – 17 metų jaunuoliai jau pradeda aktyvų lytinį gyvenimą. Tokio amžiaus ir kiek jaunesni vaikai jau turi žinoti su kokiais iššūkiais jie susidurs pradėję lytinį gyvenimą, ko jiems tikėtis, kadangi tokiame amžiuje stokojama reikiamos emocinės psichinės brandos ir pasiruošimo, iškyla sunkumų kontroliuojant emocijas, formuojant savivertę ir pasitikėjimą, o anksti pradėtas lytinis gyvenimas gali būti siejami su emociniai ir elgesio sunkumai, tarpasmeninių santykių problemomis, nemokėjimu atskirti meilės nuo susižavėjimo. Todėl šios, labai svarbios, temos skambėjo 10-12 klasių gimnazistų ir lekt. Vaido Arvasevičiaus diskusijoje, kurioje jie siekė kuo geriau išgvildenti aktualius klausimus. Sudalyvavę paskaitose paaugliai geba:

 • kritiškai vertinti stereotipų formuojamus tobulo vyro ar moters kūno įvaizdžius;
 • suprasti poros lytinių poreikių derinimo svarbą, kito asmens jausmų gerbimą;
 • suprasti, jog nusprendus turėti lytinių santykių būtina naudotis apsisaugojimo nuo nepageidaujamo nėštumo, LPI priemonėmis;
 • suprasti bendrą vyro ir moters atsakomybę pradedant vaiką;
 • pažinti savo kūne kylančius lytinio potraukio impulsus ir kaip juos tinkamai išreikšti; atsižvelgiant į situaciją, aplinkybes. 

mergaitės

visi

Kviečiame visus!

Kaledos 2020 RU LT socialiniams

Gerbiamieji,

Maloniai kviečiame Jus į Lentvario Kalėdinės eglutės įžiebimo šventę.

Šventė vyks š.m. gruodžio 13 d. 17 val., adresu Klevų alėja 20, Lentvaris

image001

Viešnagė Onuškio D.Malinausko gimnazijoje

Gruodžio 3 dieną  Lentvario „Versmės“ gimnazijos mokiniai, mokytojai ir gimnazijos direktorius V.Pileckis vyko į Onuškį  dalyvauti  projekte, skirtame tautinių mažumų kultūrų sklaidai ir tarpkultūriniam bendradarbiavimui. Šiuo projektu siekiama išlaikyti Lietuvoje nuo seno susiklosčiusią kultūrinę įvairovę ir ją  puoselėti darnioje visuomenėje.  Praėjusiais mokslo metais Onuškio gimnazijos atstovai lankėsi pas mus  ir surengė šiltą ir įdomų koncertą. Savo vizitu  mes tęsėme projektą ir parodėme, kaip mūsų gimnazijoje puoselėjamos rusų ir lietuvių etnokultūros tradicijos.

Koncertavo rusų liaudies instrumentų orkestras „Treščiotki“, vyresniųjų klasių mokinių choras, lietuvių liaudies šokius šoko IVG klasės gimnazistai. Mokiniai turėjo galimybę pademonstruoti savo kūrybinius sugebėjimus ir susipažinti su Onuškio D.Malinausko gimnazija, kuriai norisi padėkoti už šiltą priėmimą. Šiuo stebuklingu Advento  laikotarpiu norisi visiems palinkėti bendravimo šviesos ir šilumos, naujų kūrybinių sumanymų ir jų sėkmingo įgyvendinimo.

onuskis 1

 

 

onuskis 2

 

 

 onuskis 3

Maitinamės taisyklingai!

Lapkričio 14 dieną priešmokyklinėje grupėje „Kodėlčiukai“ mokytoja Olga Matusevič pravedė atvirą užsiėmimą tema „Prie stalo“. Vaikai svarstė taisyklingos mitybos klausimus. Besiruošiant šiam užsiėmimui vaikams visą savaitę buvo skaitomos pasakos apie daržoves ir vaisius, su vaikais buvo diskutuojama apie taisyklingą mitybą, sudaryta sveikos mitybos piramidė. Vaikai buvo mokomi gražiai padengti stalą, supažindinti su gero elgesio prie stalo taisyklėmis.

Pamokėlė buvo įdomi, pažintinė. Vaikai dirbo ir individualiai, ir komandomis. Jie žaidė, atsakinėjo į klausimus, minė mįsles, ėjo ratelius, deklamavo eilėraščius apie vaisius ir daržoves. Iš vaisių gamino juokingas „šypsenėles“.

Mokytoja ypatingai dėkojo vaikų tėvams, kurie padėjo pasiruošti šiam užsiėmimui.

prie stalo 1

 

 

prie stalo 2

 

prie stalo 3

 

prie stalo 4

 

prie stalo 5

,,Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“ (J.Jablonskis)

Lietuvių kalbos ir istorijos žinias bei įgūdžius 5-6 klasių mokinių komanda (mokytoja A.Valašinienė) galėjo pasitikrinti respublikinėje viktorinoje, kurią organizavo Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Trakų suaugusių centras (lapkričio 15 d.).

Lūkesčiai išsipildė su kaupu: mes ne tik pagilinome dalyko žinias, bet ir turėjome galimybę pabendrauti su kitų šalies mokyklų mokiniais, pasidalyti patirtimi, geranoriškai parungtyniauti. Turiningai pabaigėme renginį istorinėje Trakų pilyje, kur gidas ne tik priminė mums pilies istoriją, bet atskleidė ir ne vieną jos paslaptį. Kas žino, kokius dar lobius slepia turininga Lietuvos istorija?!

L K konkursas 1 

L K konkursas 2

 L K konkursas 3

L K konkursas 4

Kvadratas – 2019

Spalio 22 dieną rinktinė 3-4 klasių komanda, vadovaujama mokytojų L.Zeinalovos ir A.Mončunskos, dalyvavo kasmetinėse kvadrato varžybose Lentvario miesto taurei laimėti. Mūsų komanda užėmė trečią vietą. Jauniesiems sportininkams įteiktos dovanėlės.

kvadratas 1

kvadratas 2

 kvadratas 3

kvadratas 4

Pamoka netradicinėje aplinkoje

Spalio 22 dieną pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos: J.Maselait, G.Blaževičienė, A.Mončunska ir L.Zeinalova – dalyvavo pamokose netradicinėje aplinkoje. Jie lankėsi Rusų dramos teatre ir stebėjo miuziklą ,,Lapinas Iochimas, diplomuotas detektyvas.“ Tai G. Gladkovo teatro trupės pasirodymas. Spektaklis vaikams patiko.

miuziklas 1

miuziklas 2

miuziklas 3

Auksinis ruduo atėjo į svečius

Rudens šventė – tai tradicinis renginys, kurį kasmet organizuoja ir praveda priešmokyklinio ugdymo mokytojai. 2019 metų spalio 24 dieną tokia įspūdinga nepakartojama šventė buvo organizuota ir pravesta mūsų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje „Kodėlčiukai“. Šventę organizavo ir pravedė priešmokyklinio ugdymo mokytojos Olga Matusevič ir Liudmila Stasiulevič.

Į svečius pas vaikus atvyko ir pats Auksinis Ruduo, kuris geltonai, raudonai, rusvai nudažė medžių lapus. Džiaugėsi, kad, pagaliau, atėjo jo metas. Mūsų jaunieji talentingi artistai išraiškingai deklamavo eilėraščius apie rudenį, minė mįsles, surinko didžiulį daržovių derlių. Šventės metu vaikai ėjo ratelius, dainavo daineles apie rudenį, linksmai šoko. Jiems to padėjo išmokti mokytojos Irina Zaveckaja ir Agnė Kazlauskienė. Neliko nuošalyje ir vaikučių tėvai. Jie pasistengė nuostabiai aprengti vaikus kostiumais, simbolizuojančiais įvairias daržoves. Reginys buvo įspūdingas.

ruduo 1

ruduo 2

 ruduo 3

ruduo 4

ruduo 5

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker