Aktualijos

Rusijos ambasadoriaus vizitas

2013 m. gegužės 17 d. popietę Lentvario 1- ojoje vidurinėje mokykloje lankėsi Rusijos Federacijos Nepaprastasis ir Įgaliotasis Ambasadorius Lietuvoje p. Vladimir Čkhikvadzė, Ambasados Trečiasis sekretorius p. Zaur Letifov, Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos vadovė p. Ela Kanaitė. Kartu su garbingais svečiais susitikime su mokyklos bendruomene dalyvavo LR Seimo pirmininko pavaduotojas  Jaroslav Narkevič, Trakų rajono savivaldybės meras Vytautas Zalieckas, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė  Asta Kandratavičienė, savivaldybės tarybos narė Teresa Solovjova, savivaldybės švietimo skyriaus vedėja  Dalia Dzigienė, Lentvario miesto seniūnas Vytas Rukšėnas.

rusijos ambasadorius i7bpa325710

Mokyklos direktorius Vladimiras Pileckis svečiams pristatė mokyklą, priminęs,  kad joje  organizuojamas ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, neformaliojo  ugdymo programas ir dirbančiojo jaunimo mokymas. Mokykloje mokosi daugiau kaip 200 mokinių, dirba 35 aukštos kvalifikacijos mokytojų. Ši švietimo įstaiga bendradarbiauja su daugeliu organizacijų. Viena iš jų –  Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacija. Jai talkinant  mokyklos biblioteka gauna įvairios literatūros, vadovėlių, mokiniai ir mokytojai kviečiami į spektaklius, koncertus, mokiniams organizuojamos išvykos į Rusijos Federaciją. Šių metų spalį  vyks vidurinio ugdymo programos akreditacija. Trakų rajono savivaldybės vadovų rūpesčio dėka  mokykloje vyksta renovacijos darbai. Tikimės, kad mokykla taps dar gražesnė, jaukesnė.

rusijos ambasadorius icni3k25709

Mokytoja Liudmila Stasiulevič ir bibliotekininkė Valentina Banuševič svečius supažindino su mokyklos istorija nuo mokyklos įkūrimo1896-aisiais iki šių metų.

Susitikime su mokyklos mokiniais, mokinių tėvais, mokytojais Rusijos Federacijos ambasadorius pasidžiaugė, kad mokyklos bendruomenė puoselėja savo tautos kalbą, kultūrą, papročius. Padėkojo mokyklos mokytojams už jų darbą. Pažymėjo, kad baigę mokyklą mokiniai gali mokytis ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos aukštosiose mokyklose, mokiniai ir mokytojai dalyvauja išvykose į žymiąsias Rusijos vietas. Mokytojams suteikiama galimybė kelti savo kvalifikaciją Rusijos švietimo institucijose, gauti metodinę pagalbą ir mokymo priemonių. Ambasadorius padėkojo LR Seimo pirmininko pavaduotojui J. Narkevič, Lietuvos rusų mokyklų asociacijos vadovei E. Kanaitei, Trakų rajono savivaldybės vadovams, kurie teikia visokeriopą pagalbą mokyklai – vienintelei mokyklai Trakų rajone rusų dėstomąja kalba ir šiais metais siekiančiai gimnazijos statuso.

rusijos ambasadorius icqghb25711

Aukšti svečiai mokyklai padovanojo 10 kompiuterių su skeneriais bei spausdintuvais, knygų mokyklos bibliotekai.

Renginyje kalbėję Trakų rajono savivaldybės vadovai dar kartą pažadėjo mokyklai, siekiančiai gimnazijos statuso, suteikti įvairiapusę pagalbą ir skirti 500 tūkst. litų atnaujinimo darbams.

Svečiams mokyklos mokiniai parodė meninę programėlę, kurioje dalyvavo geriausi mokyklos dainininkai, šokėjai, skaitovai.

rusijos ambasadorius i1ei6o25712

Mokyklos direktorius padėkojo svečiams už apsilankymą ir pažadėjo, kad mokiniai ir mokytojai savo pasiekimais garsins ne tik savo gimtąjį miestą, bet ir savo šalį.

rusijos ambasadorius 1

Prezidentės sveikinimas Valstybės atkūrimo dienos proga

Lietuvos respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė sveikina mokinius ir mokytojus su Vasario 16-aja – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena.

Mokyklų renovacijos sutartis

Bus modernizuojamos dar dvi rajono švietimo įstaigos, kurios taps patrauklesnės ir patogesnės mokytis bei dirbti moksleiviams ir mokytojams. Netrukus bus pradėtas įgyvendinti Lentvario 1-osios ir Henriko Senkevičiaus vidurinių mokyklų pastato rekonstravimas, siekiant didinti energijos efektyvumą.

2012 m. kovo 8 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė ir UAB „Irdaiva“ direktorius Irmantas Kubilius pasirašė 1 mln. 825 tūkst. 459 litų vertės rangos darbų sutartį. Šis investicinis projektas bus įgyvendinamas 2012-2014 metais.

Lentvario 1-osios ir Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos pastatas pastatytas 1957-1968 m. Pastato išorinių atitvarų, grindų, lauko durų, langų, stogo ir inžinerinių technologinių sistemų būklė yra prasta. Stogo ir sienų šiluminė varža neatitinka šiuo metu esančių statybos, higieninių normų reikalavimų. Nepakankama temperatūra patalpose sąlygoja išaugusį darbuotojų ir mokinių sergamumą. Dėl šių priežasčių sąnaudos šildymui yra didelės. Apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistema susidėvėjusi, neekonomiška.

Parengto rekonstrukcijos projekto, kuriam bus panaudojamos ES lėšos, tikslas - sumažinti Lentvario 1-osios ir Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos pastato energetinių resursų naudojimą. Bus rekonstruoti išoriniai atitvarai, šilumos punktas.

Renovavus pastatą sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai.

Romuald Zviagin,
Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ūkio plėtros skyriaus vedėjas

Elektroninis dienynas "TAMO"

Nuo 2012 m. vasario 1 d. mokykloje naudojamas elektroninis dienynas "TAMO" (www.tamo.lt).

Vienas iš elektroninio dienyno įvedimo tikslų - operatyvesnis mokinių tėvų  informavimas, problemų prevencija, greitesnis jų identifikavimas, sprendimų priėmimas ir pan.

Elektroninio dienyno prisijungimo slaptažodžiai tėvams yra pas klasių auklėtojus. Pasitikslinti ar gauti slaptažodį galite susisiekę su klasių auklėtojais arba elektroninio dienyno administratore socialine pedagoge Alina Novikova.

Prašome visų mokinių tėvus prisijungti prie elektroninio dienyno savo (tėvų)  slaptažodžiu. Mes turime būti užtikrinti, kad Jus pasiekia informacija, esanti elektroniniame dienyne.

Elektroniniame dienyne yra visa informacija apie mokinių lankomumą, pažangumą, tvarkaraščiai, mokytojų pavardės. Norėdami susisiekto su mokytoju, aptarti vaiko mokymąsi, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne konkrečiam mokytojui ir sutarkite susitikimo laiką.

Nuo 2012 m. vasario 1 d. mokykloje naudojamas elektroninis dienynas.
Vienas iš elektroninio dienyno įvedimo tikslų - operatyvesnis mokinių tėvų  informavimas, problemų prevencija, greitesnis jų identifikavimas, sprendimų priėmimas ir pan.
Elektroninio dienyno prisijungimo slaptažodžiai tėvams yra pas klasių auklėtojus. Pasitikslinti ar gauti slaptažodį galite susisiekę su klasių auklėtojais arba elektroninio dienyno administratore socialine pedagoge Alina Novikova.
Prašome visų mokinių tėvus prisijungti prie elektroninio dienyno savo (tėvų)  slaptažodžiu. Mes turime būti užtikrinti, kad Jus pasiekia informacija, esanti elektroniniame dienyne.
Elektroniniame dienyne yra visa informacija apie mokinių lankomumą, pažangumą, tvarkaraščiai, mokytojų pavardės. Norėdami susisiekto su mokytoju, aptarti vaiko mokymąsi, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne konkrečiam mokytojui ir sutarkite susitikimo laiką.
 
Direktorius
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker