Aktualijos

Mokyklų renovacijos sutartis

Bus modernizuojamos dar dvi rajono švietimo įstaigos, kurios taps patrauklesnės ir patogesnės mokytis bei dirbti moksleiviams ir mokytojams. Netrukus bus pradėtas įgyvendinti Lentvario 1-osios ir Henriko Senkevičiaus vidurinių mokyklų pastato rekonstravimas, siekiant didinti energijos efektyvumą.

2012 m. kovo 8 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė ir UAB „Irdaiva“ direktorius Irmantas Kubilius pasirašė 1 mln. 825 tūkst. 459 litų vertės rangos darbų sutartį. Šis investicinis projektas bus įgyvendinamas 2012-2014 metais.

Lentvario 1-osios ir Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos pastatas pastatytas 1957-1968 m. Pastato išorinių atitvarų, grindų, lauko durų, langų, stogo ir inžinerinių technologinių sistemų būklė yra prasta. Stogo ir sienų šiluminė varža neatitinka šiuo metu esančių statybos, higieninių normų reikalavimų. Nepakankama temperatūra patalpose sąlygoja išaugusį darbuotojų ir mokinių sergamumą. Dėl šių priežasčių sąnaudos šildymui yra didelės. Apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistema susidėvėjusi, neekonomiška.

Parengto rekonstrukcijos projekto, kuriam bus panaudojamos ES lėšos, tikslas - sumažinti Lentvario 1-osios ir Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos pastato energetinių resursų naudojimą. Bus rekonstruoti išoriniai atitvarai, šilumos punktas.

Renovavus pastatą sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai.

Romuald Zviagin,
Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ūkio plėtros skyriaus vedėjas

Elektroninis dienynas "TAMO"

Nuo 2012 m. vasario 1 d. mokykloje naudojamas elektroninis dienynas "TAMO" (www.tamo.lt).

Vienas iš elektroninio dienyno įvedimo tikslų - operatyvesnis mokinių tėvų  informavimas, problemų prevencija, greitesnis jų identifikavimas, sprendimų priėmimas ir pan.

Elektroninio dienyno prisijungimo slaptažodžiai tėvams yra pas klasių auklėtojus. Pasitikslinti ar gauti slaptažodį galite susisiekę su klasių auklėtojais arba elektroninio dienyno administratore socialine pedagoge Alina Novikova.

Prašome visų mokinių tėvus prisijungti prie elektroninio dienyno savo (tėvų)  slaptažodžiu. Mes turime būti užtikrinti, kad Jus pasiekia informacija, esanti elektroniniame dienyne.

Elektroniniame dienyne yra visa informacija apie mokinių lankomumą, pažangumą, tvarkaraščiai, mokytojų pavardės. Norėdami susisiekto su mokytoju, aptarti vaiko mokymąsi, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne konkrečiam mokytojui ir sutarkite susitikimo laiką.

Nuo 2012 m. vasario 1 d. mokykloje naudojamas elektroninis dienynas.
Vienas iš elektroninio dienyno įvedimo tikslų - operatyvesnis mokinių tėvų  informavimas, problemų prevencija, greitesnis jų identifikavimas, sprendimų priėmimas ir pan.
Elektroninio dienyno prisijungimo slaptažodžiai tėvams yra pas klasių auklėtojus. Pasitikslinti ar gauti slaptažodį galite susisiekę su klasių auklėtojais arba elektroninio dienyno administratore socialine pedagoge Alina Novikova.
Prašome visų mokinių tėvus prisijungti prie elektroninio dienyno savo (tėvų)  slaptažodžiu. Mes turime būti užtikrinti, kad Jus pasiekia informacija, esanti elektroniniame dienyne.
Elektroniniame dienyne yra visa informacija apie mokinių lankomumą, pažangumą, tvarkaraščiai, mokytojų pavardės. Norėdami susisiekto su mokytoju, aptarti vaiko mokymąsi, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne konkrečiam mokytojui ir sutarkite susitikimo laiką.
 
Direktorius
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker