Aktualijos

Ugdymas po mokinių atostogų nuo sausio 4 d.

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,  Lentvario „Versmės“ gimnazijoje ugdymas nuo 2021 m. sausio 4 d. pradinių klasių mokiniams  bus organizuojamas tokia tvarka:

1. Pamokos prasidės 2021 m. sausio 4 d. (pirmadienį). Pamokos vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinis ugdymas bus organizuojamas per Tamo dienyną, nuotolinio mokymosi aplinką  ZOOM platforma. ZOOM platformos instaliavimo instrukciją pridedame. Ugdant 1-4 klasių mokinius  laikysimės  pamokų tvarkaraščio. Nuotolinis ugdymas planuojamas iki 2021 m. sausio 31 d. Daugiau informacijos apie pamokas suteiks klasės auklėtojas.

2. 1-4 klasių mokiniams, kuriems reikalinga mokymosi pagalba, yra sudėtingos sąlygos mokytis namuose ar reikia kitokių mokymo/mokymosi sprendimų, turėtų kreiptis į klasės auklėtoją arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. į gimnazijos administraciją.

Jeigu sulauksime iš Vyriausybės naujų sprendimų, būtinai Jus informuosime ir skelbsime savo svetainėje bei informuosime per TAMO dienyną.

REKOMENDACIJOS MOKINIAMS DARBUI NUOTOLINIU BŪDU 

Nuotolinis mokymas – tai savarankiškas mokymosi būdas.  Čia yra labai svarbūs Jūsų įgūdžiai ir gebėjimai mokytis. Todėl mes rekomenduojame:

1. Susidaryti savo dienos darbotvarkę:

-      numatykite, kuriuo laiku dirbsite su vadovėliu ir mokysitės teoriją, laiku atlikite užduotis ir atsiskaitykite mokytojo nurodytose virtualiose aplinkose;

-          skirkite laiką, kada dirbsite prie kompiuterio ir atliksite užduotis elektroninėje erdvėje;

-      dalyvauti nuotolinėse pamokose pagal įprastą pamokų tvarkaraštį per  ZOOM (ar kitą) platformą, tačiau mokytojai dalį pamokų gali vesti nekontaktiniu būdu, skirdami užduotis per Tamo dienyną.

    2. Dirbkite kiekvieną dieną nuosekliai, laikykitės mokytojų paskirtų terminų. Nepalikite visų užduočių vienai dienai.

    3. Pagrindinis užduočių skyrimo ir bendravimo su mokytojais būdas yra Tamo dienynas. Jame mokytojai Jums nurodys, ką turite išmokti, ką reikia atlikti, taip pat bus nurodyti prisijungimų kodai prie kitų elektroninių platformų. Nauja medžiaga bei naujos užduotys bus skiriamos pagal įprastą pamokų tvarkaraštį, pamokų metu stenkitės išsiaiškinti neaiškius dalykus, klausimus, temas ir pan.

    4. Neformalusis ugdymas taip pat vyks nuotoliniu būdu el. aplinkoje. Apie tai Jus informuos būrelių vadovai.

   5. Jūsų atliekami darbai bus vertinami, todėl visas užduotis atlikite laiku.

   6. Gautą mokymosi medžiagą panaudokite tikslingai, jos neplatinkite (draudžiama platinti vaizdo konferencijų įrašus). Jūs atsakote už savo veiksmus.

    7. Saugiai ir atsakingai naudokitės elektronine aplinka.

   8. Išnaudokite laiką skaitydami knygas, kurias galite skaityti Jums  tinkamu būdu, o mokymosi bei savo išgyvenimus fiksuokite rašydami dienoraštį, rūpinkitės savo sveikata.

ZOOM platformos instaliavimo instrukcija PDF

 

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

NUO 2020 M. GRUODŽIO 9 D.

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. V–83

Lentvaris

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo ir gimnazijos 2020-2021 m.m. ugdymo plano 7.2. punktu:

1. N u s t a t a u  nuo 2020 m. gruodžio 9 d. ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje:

1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes rekomenduojama lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

1.2. Ugdymas pagal pradinio ugdymo programas iki Kalėdų atostogų vykdomas kasdieniu būdu.

1.3. Ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas iki Kalėdų atostogų vykdomas tik nuotoliniu būdu.

1.4. Neformalusis vaikų švietimas iki Kalėdų atostogų vykdomas nuotoliniu būdu.

1.5. Pailgintos dienos grupės veiklą vykdoma kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

1.6. Švietimo pagalba mokiniams teikiama kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.7. Konsultacijos mokiniams organizuojamos pagal tvarkaraštį kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.8. Ugdymas karantino laikotarpyje organizuojamas laikantys įprasto pamokų tvarkaraščio.

1.9. Valgyklos darbas nestabdomas.

1.10 Nemokamas maitinimas organizuojamas įprastu būdu, jei ugdymas vykta kasdieniu būdu, arba kartą per savaitę (trečiadieniais), išduodant suformuotus maisto davinius, jei ugdymas vykta nuotoliniu būdu.

                   2. K e i č i u  2020-2021 m.m. gimnazijos ugdymo plane numatytų Kalėdų atostogų grafiką:

                   2.1. Kalėdų atostogos pradinių klasių mokiniams skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

            2.2. Kalėdų atostogos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 28 d. iki 2021 m. sausio 7 d., kaip numatyta gimnazijos ugdymo plane.

             3. Privaloma visiems laikytis asmenų srautų, saugaus atstumo ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmeninių apsaugos priemonių, kaukių dėvėjimo sąlygų. Vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje netaikomas reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

                  4. Mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją įleidžiami tik išimtiniais atvejais ir tik užsiregistravus.

             5. Įpareigoju  direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

                  6. Atsiradus naujiems valstybės ar savivaldybės lygio sprendimams arba esant aplinkybėms gimnazijoje ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarka bus atnaujinta arba pakeista.

Direktorius

Vladimiras Pileckis

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PAGAL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDYMO

2020 m. gruodžio 4 d. Nr. V–82

Lentvaris

Vadovaudamasis gimnazijos 2020-2021 m.m. ugdymo plano 7.2. punktu bei atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją gimnazijoje ir šalyje,

n u r o d a u nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. ugdymą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tęsti nuotoliniu būdu.

Direktorius

Vladimiras Pileckis

Kuriame Lietuvos ateitį

Kuriame

Dainų festivalis „Dainuoju tau, Lietuvėle“

Mūsų gimnazijos priešmokyklinės grupės „Kodėlčiukai“ ugdytiniai dalyvavo nuotoliniame dainų festivalyje „Dainuoju tau, Lietuvėle“. Šio festivalio tikslas: lietuviškų dainų populiarinimas.

Buvo pasiūti lietuvių tautiniai rūbai. Moteriškus tautinius rūbus sudaro balta palaidinė ilgomis rankovėmis, ilgas, platus, iš ryškaus spalvoto audinio pasiūtas sijonas, gražiai siuvinėta prijuostė. Mergaitės ant galvos buvo užsidėjusios vainikus arba karūnėles su juostomis.

Festivaliui buvo parengtos, nufilmuotos ir išsiųstos dvi dainelės. Viena laisva tema, o kita „Tėviškėlė – būtina visiems dalyviams. Vaikai ją su malonumu dainavo, bet ir šoko. Vaikus parengė muzikos mokytoja metodininkė Irina Zaveckaja, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Liudmila Stasiulevič ir Olga Matusevič.

festivalis1

festivalis2

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

2020 M. LAPKRIČIO 30 D. – GRUODŽIO 4 D.

2020 m. lapkričio 27 d. Nr. V–81

Lentvaris

Vadovaudamasis gimnazijos 2020-2021 m.m. ugdymo plano 7.2. punktu bei atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją gimnazijoje:

1. N u s t a t a u  nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 4 d. ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje:

1.1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu būdu.

1.2. Ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.3. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.4Pailgintos dienos grupės veiklą vykdoma kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

1.5. Švietimo pagalba mokiniams teikiama kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.6. Konsultacijos mokiniams organizuojamos pagal tvarkaraštį kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.7. Ugdymas karantino laikotarpyje organizuojamas laikantys įprasto pamokų tvarkaraščio.

1.8. Valgyklos darbas nestabdomas.

1.9. Nemokamas maitinimas organizuojamas įprastu būdu, jei ugdymas vykta kasdieniu būdu, arba kartą per savaitę (trečiadieniais), išduodant suformuotus maisto davinius, jei ugdymas vykta nuotoliniu būdu.

                   2. Organizuojant ugdymą nuotoliniu mokymo būdu, mokytojai pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui ir ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko skiria sinchroniniam ugdymui.

                   3. Privaloma visiems laikytis asmenų srautų, saugaus atstumo ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmeninių apsaugos priemonių, kaukių dėvėjimo sąlygų.

                   4. Mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją įleidžiami tik išimtiniais atvejais ir tik užsiregistravus.

                   5. Į p a r e i g o j u  direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

                   6. Atsiradus naujiems valstybės ar savivaldybės lygio sprendimams arba esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarka bus atnaujinta arba pakeista.

Direktorius

Vladimiras Pileckis

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PDF

PADĖKA RĖMĖJAMS UŽ 1,2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTĮ

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, gimnazijos darbuotojams ir visiems, kurie  1,2% savo gyventojų pajamų mokesčio 2020 metais skyrė  Lentvario „Versmės“ gimnazijai. Paramos suma sudaro 1580,21 Eur.

2020 m. pervestas lėšas planuojama panaudoti  mokinių/ugdytinių, pedagogų ir tėvų iniciatyvoms įgyvendinimui, ypač skubių pirkinių, reikalingų ugdymo procesui, įsigijimui bei ugdymo aplinkos  tobulinimui.

Jūsų paramą gimnazijai yra labai svarbi!

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazijos Direktoriaus įsakymas "Dėl ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo 2020 m. lapkričio 16-20 d".

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazijos Direktoriaus įsakymas "Dėl ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo 2020 m. lapkričio 16-20 d". PDF

 

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker