Aktualijos

Mes laisvi

Lentvario ,,Versmės gimnazijoje įvyko 1990 m. Kovo 11 dienos Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 32-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mas ,,Mes laisvi. Dailės mokytoja A.Kiršienė parengė geriausius mokinių piešinius, kurie buvo demonstruojami fojė bei aktų salėje. Istorijos mokytojo A.Vasiliausko parengti mokiniai priminė, kad

,,Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Kokia stipri ir vieninga yra už savo orumą tauta! Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio. Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys, todėl mes vi­si – lie­tu­viai ir ša­lies tau­ti­nės ben­dri­jos – vi­sa­da tu­ri­me sa­vy­je puo­se­lė­ti Bal­ti­jos ke­lio dva­sią, Sau­sio 13-osios stip­ry­bę ir, kiek įma­no­ma, daž­niau lai­mė­ti nors ma­žy­tį Žal­gi­rio mū­šį už sa­ve, sa­vo ben­druo­me­nę ir sa­vo vals­ty­bę, kad 1990 m. Ko­vo 11-osios tei­kia­mos vil­tys bei ga­li­my­bės ir to­liau tap­tų gra­žia tik­ro­ve“.

laisvi 1

 

laisvi 2

 

laisvi 4

 

 

Moksleivių darbų paroda „Mes laisvi“

skirta Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, minėti.

Laisve 2

Laisve 5

Laisve 6

Skaityti toliau...

Užgavėnės – linksma šventė

Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. 2022 metų kovo 2 dieną ši šventė buvo organizuota ir pravesta Lentvario „Versmės“ gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Renginį sudarė 4 dalys.

Pirmoje dalyje ikimokyklinio ugdymo grupių ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Kodėlčiukai“ vaikams mokytoja Olga Matusevič papasakojo apie šią šventę, parengė pristatymą „Užgavėnės. Tradicijos, papročiai, žaidimai“. Vaikai apžiūrėjo V. Surikovo ir B. Kustodijevo paveikslų reprodukcijas. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai iš popierinių servetėlių gamino Užgavėnių lėlę Morę. Vaikai mokėsi eilėraščių, minė mįsles, žaidė liaudiškus žaidimus „Aukso vartai“, „Ponia“ ir kt.

Antroje dalyje visi grožėjosi liaudiškų skarų, sarafanų ir karolių paroda. Trečioje – Užgavėnių šventė vyko kieme. Šventinę programą atidarė šio renginio organizatorė mokytoja Olga Matusevič. Ji vaizdavo žiemą. Vaikai išlydėjo žiemą, dainavo jai dainas, minė mįsles. Ir tada pasirodė pavasaris (mokytoja Darja Banuševič). Šventėje skambėjo eilėraščiai ir patarlės. Vaikai žaidė žaidimus, šoko šokius, ėjo ratelius, dainavo daineles su mokytojomis Aleksandra Prošečkina, Irina Zaveckaja, Marija Verbickaja, Viktorija Muraško, Liudmila Stasiulevič, Marina Antanovič, Stase Stachovičiene, Irina Mickevič, Irina Zakševskaja, Natalija Fomčenko. Vaikai emocingai atliko muzikinius numerius, aktyviai dalyvavo žaidimuose, buvo draugiški ir iniciatyvūs.

Paskutinė šventės dalis buvo skaniausia. Tėveliai atnešė iškeptų įvairiaspalvių blynų, o vaikai jais vaišino vieni kitus.

Lik sveika, gražioji švente! Iki sekančių metų!

uzgavenes 1

uzgavenes 3

 uzgavenes 2

Skaityti toliau...

Užgavėnių kaukės

Mokykloje vyksta moksleivių Užgavėnių kaukių paroda. Moksleiviai kaukes sukūrė per technologijų pamokas.

Kaukes 0

Kaukes 1

Kaukes 2

Skaityti toliau...

Nepilnamečių teisinė atsakomybė

2022 m. vasario 22 d. gimnazijoje lankėsi  Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Vlada Černienė ir bendruomenės pareigūnė Aneta Bubelevičienė. Susirinkusiems aktų salėje 5-7 klasių mokiniams jos papasakojo apie nepilnamečių teisinę atsakomybę, supažindino su jų tarpe dažniausiai pasitaikančiais teisės pažeidimais ir pasekmėmis, kurios laukia juos įvykdžius. Paskaitoje buvo nagrinėjamos 4 potemės, pristatančios skirtingus teisės pažeidimus: kelių eismo taisyklių pažeidimai, vagystės, viešosios tvarkos pažeidimai, psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir turėjimas.

policija 1

  

policija 2

Protų mūšis „Saugūs mokiniai“

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija kiekvienais metais  organizuoja nuotolinį protų mūšį saugaus eismo tema „Saugūs mokiniai“.  Renginio tikslas - skatinti aktyvesnį vyresniųjų klasių mokinių įsitraukimą į saugesnės aplinkos kūrimą ir ugdyti atsakingą požiūrį, dalyvaujant kelių ir gatvių eisme. Dalyvauti protų mūšyje kviečiamos savivaldybių administracijos švietimo padalinių deleguotos mokyklos – po vieną iš kiekvienos savivaldybės. Iš viso dalyvauti protų mūšyje „Saugūs mokiniai 2021“ užsiregistravo 51-os mokyklos atstovai. Trakų rajoną atstovavo Lentvario „Versmės“ gimnazijos 7-10 klasių mokinių komanda: Nikita Kalinov, Artiom Bumažnikov, Valentin Pivovarec ir Nikita Vicharev. Mokinis ruošė socialinė pedagogė Alina Novikova. Spręsdami uždavinius, atsakinėdami į sunkius, kartais suktus klausimus, komandos nariai parodė geras kelių eismo taisyklių žinias ir surinko 26,5 balų. Nors visos dalyvaujančios mokyklų komandos pagal mokyklos vietą buvo priskirtos Aukštaitijos, Vidurio Lietuvos ir Žemaitijos teritorinėms grupėms, mūsų komanda pirmame etape užėmė 4-ąją vietą savo grupėje ir visoje Lietuvoje ir buvo apdovanota specialiais Kelių direkcijos įsteigtais prizais. Sveikiname!

Protu musis 1

 

Protu musis 2

 

Protu musis 3

Gimnazijoje minime svarbiausias mūsų šalies datas

Vasario 16-oji kiekvienam Lietuvos piliečiui svarbi ir įsimintina šventė. Būtent šią dieną 1918 metais buvo pasirašytas Lietuvos valstybės atkūrimo aktas. Verta didžiuotis, nes esame vienintelė Baltijos valstybė, kuri savo valstybę atkūrė, o ne įkūrė ir savo valstybingumą skaičiuojame jau daugiau nei tūkstantmetį. Vasario 16-oji – diena, kuomet atkuriama Lietuva ir tęsiama valstybės tūkstantmečio istorija. Daugumai po Nepriklausomybės atkūrimo (kovo 11 d.) gimusių žmonių yra sunkiai suvokiama priespaudos, okupacijos ir nelaisvės tema, tačiau ši diena primena, kad valstybė gali būti labai trapi. Bet žmonės išlieka mylintys, stiprūs ir tvirti, o tai svarbiausia, kad gyvuotų ir klestėtų Lietuva. Vasario 16-ąją, kaip ir kitas valstybines progas, gimnazijos bendruomenė mini organizuodama Lietuvių kalbos savaitės renginius.

Pilietiškumo ugdymo programa - integruota lietuvių kalbos, istorijos, muzikos, etnokultūros pamoka „Lietuva, tėvynė mūsų..“ buvo vedama per visų mokomųjų dalykų pamokas.

Teminė leidinių paroda „ Vasario 16-oji – mūsų širdyse“ buvo surengta gimnazijos bibliotekoje. Vyko projektas „Pirmajai spausdintai knygai Lietuvoje -500 metų“; eksponuota plakatų paroda- Seimo paskelbtų Knygos metų paminėjimas gimnazijos II aukšto foje ir pristatymas per Vasario 16-osios minėjimą. Taip pat buvo surengtas Iškilmingas Vasario 16-osios minėjimas aktų salėje, o baigta savaitė pilietiškumo pamoka netradicinėje erdvėje - Etnokosmologijos muziejuje Molėtuose, kur vyko didelė dalis gimnazijos mokinių. Šiais metais mūsų gimnazijos 2 klasės mokinys Airidas Kutyrev dalyvavo iškilmingame Vasario 16-osios minėjime Lentvario kultūros rūmuose ir deklamavo eilėraštį „Mano Vytis ir trispalvė“.

Mokslo įstaiga yra ta vieta, kur ugdomi mūsų šalies piliečiai –patriotai. O kas yra patriotas? Juk ne tik tas, kuriam Prezidentas įteikia apdovanojimą! Patriotu galima būti tiesiog atsistojant, kai giedama Tautinė Giesmė, taip pat ir per krepšinio rungtynes, ir kai per Olimpines žaidynes kyla Lietuvos vėliava... ir net tada, kai ji per valstybines šventes suplevėsuoja ant namo, kuriame gyveni, o tau kažkas suspurda krūtinėje. Patriotais galima norėti būti vien todėl, kad galime eiti į mokyklą ir gauti išsilavinimą, kad galime dirbti, keliauti, galime skaityti tai, ką norime, ir reikšti savo nuomonę. Tad švęskime valstybines šventes, kalbėkime apie laisvę, prisiminkime savo šeimas, keliaukime ir pažinkime Lietuvą ir jos istoriją, kalbėkime apie garsius Lietuvos žmones, būkime atsakingi ir tautiški.

vasario16 1

 

 vasario16 2

 

 vasario16 3

Skaityti toliau...

Tarp žvaigždžių ir ežerų

2022 m. vasario 11 d. Lentvario "Versmės" gimnazijos mokiniai ir mokytojos nuvyko į Molėtų kraštą. Ne paslaptys, kad vasarą čia keliaujama prie ežerų, kurių Molėtų krašte yra apie 300, pačiame mieste du Pastovis ir Pastovėlis. O ką gi veikti žiemą?..

Pirma, kur mes nuvykome, buvo Molėtų skulptūrų parkas, įkurtas 1998 m. pačiame mieste, prie Pastovio ežero, – puiki vieta ne tik pasivaikščioti, bet ir pasigėrėti menininkų darbais. Šiuolaikiškai sutvarkytame parke po atviru dangumi eksponuojami įvairūs darbai iš medžio, juodo, pilko ir rausvo granito, sukurti skulptorių – architektų iš Lietuvos, Velso, Prancūzijos ir Lenkijos. Idėja įkurti parką kilo dviem menininkams – D. Cibauskaitei ir V. Čeikauskui.

Po pasivaikščiojimo Molėtų skulptūros parke sugrįžome į autobusą ir nuvažiavome į Kulionių kaimą prie Želvų ežero. Čia nuo 1969 metų veikia VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Molėtų Astronomijos observatorija. Observatorijos darbuotojas, astronomas supažindino mus su Lietuvos ir pasaulio astronomijos naujienomis, fizikos dėsniais, teleskopais. Pamatėme nuostabaus grožio spalvotas planetų, žvaigždžių, ūkų, spiečių, galaktikų nuotraukas. Ekskursijos metu taip pat turėjome galimybę pamatyti 165 cm skersmens teleskopą didžiausią mokslinės paskirties įrenginį Šiaurės Europoje.

Šalia observatorijos veikia 1990 metais įsteigtas Molėtų etnokosmologijos muziejus. Jis tapo pirmu ir vieninteliu tokio pobūdžio muziejumi pasaulyje. Muziejaus esmė – žmogaus ir žmonijos ryšys su kosminiu pasauliu, jo atspindys ir pasireiškimas tautos gyvenimo tradicijose, moksle, mene, filosofijoje ir kitur. Mus sužavėjo atnaujintas tarsi kosminės stoties muziejaus interjeras . Pasijutome lyg pasakoje, kur kiekvienoje patalpoje mus laukdavo nauji potyriai ir netikėti atradimai. Kiekviena erdvė yra vis kitokia – kaip kita Visata, kita planeta, kitas pasaulis. Vienoje salėje išgirdome pasakojimą apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir jo viziją, kitoje – apie lietuvišką etninę patirtį, dar kitoje salėje apie astronomiją ir žvaigždynus. Apie pasaulio suvokimą mums pradėjo pasakoti nuo praeities, o vėliau per skirtingas temas mes nukeliavome į šiuolaikinius laikus – dabartinį mokslo supratimą apie Visatą. Pamatėme net tikrą meteoritą! Po 7 skirtingų erdvių apsilankymo liftu patekome į 30 m. aukštyje esančią apžvalgos aikštelę. Aukštaitijos apylinkės, 6 aplink esantys ežerai nepaliko nieko abejingų.

Taip nuostabiai praleidome visą dieną, daug pamatėme, nemažai sužinojome ir vakare patenkinti sugrįžome namo.

moletai 01

moletai 1

 moletai 2

Skaityti toliau...

Mylimiausi augintiniai

2022 metų vasario 11 dieną Lentvario „Versmės“ gimnazijos dviejose ikimokyklinio ugdymo grupėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėje „Kodėlčiukai“ surengta vaikų piešinių paroda, skirta mylimiausiems augintiniams. Naminiai gyvūnėliai bei jų auginimas – ši tema labai aktuali ir įdomi ikimokyklinio amžiaus vaikams. Kaip padėti vaikams suprasti, kad augintiniai ne žaisliukai? Svarbu udgytiniams suprantamai paaiškinti, papasakoti, kad gyvūnus reikia ir maitinti, ir prižiūrėti, ir gydyti, jei suserga, ir tvarkyti narvelius ar vedžioti lauke.

Visą savaitę mokytojos Marija Verbickaja, Viktorija Muraško, Darja Banuševič, Olga Matusevič, Liudmila Stasiulevič savo grupių ugdytiniams pasakojo apie gyvūnus, gyvenančius namuose. Vaikai aktyviai įsijungė į šią pažintinę veiklą. Jie su didžiuliu susidomėjimu klausėsi pasakojimų, pasakų apie gyvūnus, atsakinėjo į klausimus, žiūrėjo iliustracijas, dėliojo paveikslėlius, minė mįsles, kūrė savo istorijas. Kiekvienas vaikas su didžiausiu malonumu pasakojo apie savo augintinį: apie pavadėlius, vedžiojimą, maitinimą, priežiūrą.

Savaitės pabaigoje ugdytiniai nupiešė savo augintinius ir ilgai gėrėjosi kiekvienas savo ir draugų piešiniais.

pitomcy 1

Aš ir Tu – atsargūs, kai slidu

2021 m. gruodžio mėnesį VŠĮ „Būk saugus LT“, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kartu su Lietuvos Automobilių kelių direkcija prie susiekimo ministerijos Eismo saugumo skyriumi organizavo ir vykdė prevencinę akciją „Aš ir Tu – atsargūs, kai slidu“.

Akcijos tikslas – siekti pėsčiųjų ir vairuotojų saugumo, formuoti saugaus elgesio įgūdžius, priminti apie pavojus, tykančius slidžiame kelyje, skatinti mokinių įsitraukimą į savo ir šalia esančių saugaus gyvenimo kūrimą.

Akcijoje dalyvavo mokiniai iš vienuolikos Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių. Antrus metus šį prevencinę akciją vykdo ir mūsų gimnazijos mokiniai. Septintos klasės mokiniai paruošė 60 prevencinių atviručių, kurie buvo išdalinti Lentvario bei kitų Lietuvos miestų vairuotojams. Už pagalbą, vykdant prevencinę akciją „Aš ir Tu – atsargūs, kai slidu“, dėkojame Trakų r. PK Bendruomenės pareigūnei Anetai Bubelevičienei.

slidu 1

 

slidu 2

 

slidu 6

 

Skaityti toliau...

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker