Aktualijos

Aš - laisvas lietuvis

2022 m. kovo 15 d. Trakų suaugusiųjų švietimo centre vyko Trakų policijos komisariato organizuotas protų mūšis „Aš– laisvas lietuvis“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.Mūsų gimnaziją  atstovavo II G klasės mokiniai Arina Valevič, Naya Amer, Ovidijus Kazarinas, Ksenija Levina ir Nikta Vicharev.  Iš viso renginyje dalyvavo 10 Trakų rajono ugdymo įstaigų mokinių komandų. Kiekvienai buvo pateikta 20 klausimų. Susumavus surinktus balus už teisingus atsakymus,  paaiškėjo, kad šiais metais pereinamoji taurė "Angelo sparnai" vieneriems metams iškeliaus į Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnaziją. Dėkojame mūsų II G klasės mokiniams už atkaklią kovą!

protmusis 1

 

protmusis 2

 

protmusis 3

Skaityti toliau...

Teisinių žinių konkursas

2022 m. kovo 9 d. Trakų kultūros rūmuose vyko jau tradicinių tapęs teisinių žinių konkursas "Temidė", kurį kiekvieną pavasarį organizuoja Trakų rajono policijos komisariatas. Šiais metais dalyvavo 11 Trakų rajono mokinių komandų. Mūsų gimnaziją  atstovavo II G klasės mokiniai Arina Valevič, Naya Amer, Ovidijus Kazarinas, Ksenija Levina ir Nikta Vicharev. "Lentvariečių" komandai teko atsakyti į 15 įvairių klausimų. Po atkaklios kovos paaiškėjo, kad iki pergalės pritrūko dvejų balų. Gaila, bet antrą vietą - irgi geras rezultatas. Sveikiname mokinių komandą bei ją paruošusią mokytoją  Aliną Novikovą!

Temide 1

  

Temide 2

 

Temide 3

Mielos moterys, būkite laimingos...

Atėjo pavasaris, o kartu su juo ir viena gražiausių švenčių - Tarptautinė Moters diena.

Idėja švęsti tarptautinę moters dieną kilo XIX–XX amžių sandūroje, kai sparti industrializacija ir ekonominė plėtra kėlė masinius protestus prieš sunkias darbo sąlygas. Vienas tokių protestų vyko 1857 m. kovo 8 d. Niujorko tekstilės fabrike, kur moterys protestavo prieš ypač prastas darbo sąlygas ir mažus atlyginimus. Protestuotojas išvaikė policija. Vėliau kiekvienais metais tą dieną vykdavo protestai. O 1910 m. kovo 8 d. Kopenhagoje vykusioje tarptautinėje moterų konferencijoje buvo pasiūlyta kasmet vieną dieną skirti dėmesio moters kovai už laisvę ir lygias teises. 1911 m. kovo 8 d. pirmą kartą Tarptautinė moters diena buvo minima Vokietijoje, Austrijoje, Danijoje ir Šveicarijoje.

Dabar Kovo 8-oji – Tarptautinė moterų solidarumo diena, kuri siejama su pagarba moterims, išskirtiniu dėmesiu joms, gėlėmis.

Šią dieną kiekvienai moteriai, peržengusiai gimnazijos slenkstį, vyresnių klasių vaikinai dovanojo gėles. O po pamokų aktų salėje vyko šventinis renginys, skirtas Tarptautinei moters dienai paminėti. Skambėjo dainos, mokiniai deklamavo eiles rusų ir lietuvių kalbomis, vedė konkursus ir pan. Deja, šiais metais ne visos moterys gali džiaugtis šią šventę, nes Ukrainoje vyksta karas. Renginio vedantieji - III G klasės mokiniai - negalėjo nepaminėti apie šią tragediją, nes kiekviena moteris nori jaustis saugi, turėti visas galimybes realizuoti savo potencialą, sulaukti pagarbos, nebūti pažeminta, nepatirti smurto, tačiau ukrainietėms moterims visi tie siekiai susiveda į vieną – tiesiog išgyventi, pasirūpinti, kad išgyventų artimieji, vaikai. Renginio vedantysis užbaigė šventę tokiais žodžiais: "Mes laimingi, kad gyvename laisvoje šalyje, kad virš mūsų ramus dangus ir mes galime pasveikinti Jus, mielos moterys, su šią pavasario švente. Būkite laimingos!.."

kovo 8 1

 

kovo 8 2

 

kovo 8 3

Skaityti toliau...

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankėsi Lentvario „Versmės“ gimnazijoje

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė ketvirtadienį lankėsi Trakuose ir Lentvaryje, kur susitiko su nuo karo nukentėjusiais ukrainiečiais, vaikais iš Ukrainos globos namų – domėjosi jų gyvenimo sąlygomis, emocine būsena.

Pasak D. Nausėdienės, šiems žmonėms, kurių beveik pusė yra vaikai, būtina garantuoti saugią aplinką, švietimo ir kitas socialines paslaugas. Ne mažiau svarbu yra užtikrinti, kad jie atgautų fizines ir dvasines jėgas.

D. Nausėdienė vizito metu lankėsi Lentvario „Versmės“ gimnazijoje, bendravo su pedagogais ir mokiniais, susitiko su čia mokslus jau pradėjusiais ukrainiečių vaikais ir jų šeimų nariais.

Pirmoji ponia padėkojo pedagogams už jų darbą ir linkėjo sėkmės auginant Lietuvos ateitį.

„Turime pasistengti, kad nuo karo pabėgę ukrainiečių vaikai kuo greičiau įveiktų psichologinę įtampą ir nerimą, ilgainiui integruotųsi į ugdymą, pradėtų naudotis ne tik švietimo, bet ir kultūros paslaugomis. Kultūra gali ir turi tapti tuo dvasiniu „receptu“, kuris prisidėtų prie ukrainiečių vaikų ir suaugusiųjų emocinės gerovės, jų socializacijos ir adaptacijos, geros jausenos Lietuvoje“, – sakė pirmoji ponia.

Parengta pagal Prezidento komunikacijos grupės pranešimą

Nausėdienė 1

 

Nausėdienė 2

Mes laisvi

Lentvario ,,Versmės gimnazijoje įvyko 1990 m. Kovo 11 dienos Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 32-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mas ,,Mes laisvi. Dailės mokytoja A.Kiršienė parengė geriausius mokinių piešinius, kurie buvo demonstruojami fojė bei aktų salėje. Istorijos mokytojo A.Vasiliausko parengti mokiniai priminė, kad

,,Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Kokia stipri ir vieninga yra už savo orumą tauta! Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio. Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys, todėl mes vi­si – lie­tu­viai ir ša­lies tau­ti­nės ben­dri­jos – vi­sa­da tu­ri­me sa­vy­je puo­se­lė­ti Bal­ti­jos ke­lio dva­sią, Sau­sio 13-osios stip­ry­bę ir, kiek įma­no­ma, daž­niau lai­mė­ti nors ma­žy­tį Žal­gi­rio mū­šį už sa­ve, sa­vo ben­druo­me­nę ir sa­vo vals­ty­bę, kad 1990 m. Ko­vo 11-osios tei­kia­mos vil­tys bei ga­li­my­bės ir to­liau tap­tų gra­žia tik­ro­ve“.

laisvi 1

 

laisvi 2

 

laisvi 4

 

 

Moksleivių darbų paroda „Mes laisvi“

skirta Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, minėti.

Laisve 2

Laisve 5

Laisve 6

Skaityti toliau...

Užgavėnės – linksma šventė

Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. 2022 metų kovo 2 dieną ši šventė buvo organizuota ir pravesta Lentvario „Versmės“ gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Renginį sudarė 4 dalys.

Pirmoje dalyje ikimokyklinio ugdymo grupių ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Kodėlčiukai“ vaikams mokytoja Olga Matusevič papasakojo apie šią šventę, parengė pristatymą „Užgavėnės. Tradicijos, papročiai, žaidimai“. Vaikai apžiūrėjo V. Surikovo ir B. Kustodijevo paveikslų reprodukcijas. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai iš popierinių servetėlių gamino Užgavėnių lėlę Morę. Vaikai mokėsi eilėraščių, minė mįsles, žaidė liaudiškus žaidimus „Aukso vartai“, „Ponia“ ir kt.

Antroje dalyje visi grožėjosi liaudiškų skarų, sarafanų ir karolių paroda. Trečioje – Užgavėnių šventė vyko kieme. Šventinę programą atidarė šio renginio organizatorė mokytoja Olga Matusevič. Ji vaizdavo žiemą. Vaikai išlydėjo žiemą, dainavo jai dainas, minė mįsles. Ir tada pasirodė pavasaris (mokytoja Darja Banuševič). Šventėje skambėjo eilėraščiai ir patarlės. Vaikai žaidė žaidimus, šoko šokius, ėjo ratelius, dainavo daineles su mokytojomis Aleksandra Prošečkina, Irina Zaveckaja, Marija Verbickaja, Viktorija Muraško, Liudmila Stasiulevič, Marina Antanovič, Stase Stachovičiene, Irina Mickevič, Irina Zakševskaja, Natalija Fomčenko. Vaikai emocingai atliko muzikinius numerius, aktyviai dalyvavo žaidimuose, buvo draugiški ir iniciatyvūs.

Paskutinė šventės dalis buvo skaniausia. Tėveliai atnešė iškeptų įvairiaspalvių blynų, o vaikai jais vaišino vieni kitus.

Lik sveika, gražioji švente! Iki sekančių metų!

uzgavenes 1

uzgavenes 3

 uzgavenes 2

Skaityti toliau...

Užgavėnių kaukės

Mokykloje vyksta moksleivių Užgavėnių kaukių paroda. Moksleiviai kaukes sukūrė per technologijų pamokas.

Kaukes 0

Kaukes 1

Kaukes 2

Skaityti toliau...

Nepilnamečių teisinė atsakomybė

2022 m. vasario 22 d. gimnazijoje lankėsi  Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Vlada Černienė ir bendruomenės pareigūnė Aneta Bubelevičienė. Susirinkusiems aktų salėje 5-7 klasių mokiniams jos papasakojo apie nepilnamečių teisinę atsakomybę, supažindino su jų tarpe dažniausiai pasitaikančiais teisės pažeidimais ir pasekmėmis, kurios laukia juos įvykdžius. Paskaitoje buvo nagrinėjamos 4 potemės, pristatančios skirtingus teisės pažeidimus: kelių eismo taisyklių pažeidimai, vagystės, viešosios tvarkos pažeidimai, psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir turėjimas.

policija 1

  

policija 2

Protų mūšis „Saugūs mokiniai“

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija kiekvienais metais  organizuoja nuotolinį protų mūšį saugaus eismo tema „Saugūs mokiniai“.  Renginio tikslas - skatinti aktyvesnį vyresniųjų klasių mokinių įsitraukimą į saugesnės aplinkos kūrimą ir ugdyti atsakingą požiūrį, dalyvaujant kelių ir gatvių eisme. Dalyvauti protų mūšyje kviečiamos savivaldybių administracijos švietimo padalinių deleguotos mokyklos – po vieną iš kiekvienos savivaldybės. Iš viso dalyvauti protų mūšyje „Saugūs mokiniai 2021“ užsiregistravo 51-os mokyklos atstovai. Trakų rajoną atstovavo Lentvario „Versmės“ gimnazijos 7-10 klasių mokinių komanda: Nikita Kalinov, Artiom Bumažnikov, Valentin Pivovarec ir Nikita Vicharev. Mokinis ruošė socialinė pedagogė Alina Novikova. Spręsdami uždavinius, atsakinėdami į sunkius, kartais suktus klausimus, komandos nariai parodė geras kelių eismo taisyklių žinias ir surinko 26,5 balų. Nors visos dalyvaujančios mokyklų komandos pagal mokyklos vietą buvo priskirtos Aukštaitijos, Vidurio Lietuvos ir Žemaitijos teritorinėms grupėms, mūsų komanda pirmame etape užėmė 4-ąją vietą savo grupėje ir visoje Lietuvoje ir buvo apdovanota specialiais Kelių direkcijos įsteigtais prizais. Sveikiname!

Protu musis 1

 

Protu musis 2

 

Protu musis 3

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker